Home

โรคราแป้ง ทุเรียน

โรคราแป้ง (Powdery mildew) เกิดจากเชื้อรา Oidium sp. มักแพร่ระบาดในช่วงที่อากาศแห้งและเย็น เข้าทำลายในระยะดอกบานและติดผลอ่อน เชื้อรามีสีขาวคล้ายฝุ่นแป้ง. โรคราแป้ง (Powery mildew) ในทุเรียน อาการของโรค : ระยะช่อดอกและผลอ่อนจะปรากฎกลุ่มเชื้อราสีขาวมีลักษณะคล้ายฝุ่นแป้งปกคลุมกลีบดอกและผลอ่อนทำให้แลดู.

โรคทุเรียน - Kasetnumcho

ราแป้งในมะม่วง. ลักษณะอาการ สาเหตุ เกิดจากเชื่อรา Oidium mangiferae Berth เชื้อโรคจะเข้าทำลายช่อดอก ผลอ่อน และใบ ในช่อดอกจะทำให้ช่อดอกแห้ง และร่วงไม่ติดผล. โรคและอาการผิดปกติของทุเรียน. อาการผิดปกติบางประการของเนื้อทุเรียน. 1.ทุเรียนไส้ซึ 2. โรคแอนแทรคโนส. เกิดมาจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides จะเข้าทำลายต้นทุเรียนในช่วงที่ช่อดอกเริ่มบาน ดังนั้นจะสังเกตเห็นได้โดยง่ายว่าดอกจะมีสีช้ำๆ. เพลี้ยแป้ง หากการตัดแต่งผลอ่อนที่พบเพลี้ยแป้งเผาทำลาย ให้โรยสารคาร์บาริลรอบโคนต้นป้องกันการแพร่ระบาดของมดดำ ในกรณีที่พบเพลี้ยแป้งหลัง.

ปัญหาใหญ่ของการปลูกทุเรียนคือ ปัญหาทางด้านโรคพืช ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า ที่มีมาช้านานแล้ว นักวิจัย ก็พบแล้วว่าเกิดจากเชื้อราที่สำคัญ. โรคพืช, โรครากเน่าโคนเน่า, ไฟทอป, ใบจุด, ใบไหม้, เหี่ยว. ยาอินทรีย์ แก้โรคจากเชื้อรา ยาฆ่าเพลี้ยอินทรีย์ : ฟาร์มเกษตร - FarmKaset.OR

โรคราแป้ง เป็นโรคที่พบระบาดทำความเสียหายกับถั่วเขียวที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศค่อนข้างเย็น โรคนี้ระบาดได้ง่าย. ทุเรียน : ขอบใบไหม้ ขอบใบแห้ง ใบแพ้แดด โรคแอนแทรคโนส โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคราแป้ง โรคสแค็ป โรคเมลาโนส ประเภทการออก. 1. นําผลทุเรียนที่ร วงหล นไปเผาทําลาย 2. ฉีดพ นด วยกํามะถันผงละลายนํ้า ในขณะที่ทุเรียนเริ่มติดผล โรคราแป ง โรคจุดสนิ

โรคที่สำคัญของทุเรียน : โรคราแป้ง โพสเมื่อ 27 กรกฎาคม 2019 โดย Administrator เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Oidium sp ลักษณะอาการของทุเรียนที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่า. ทุเรียนใบเหลืองร่วงใบเริ่มเหลืองเหี่ยวซีดไม่มันเง เชื้อราสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน คือ เชื้อราไฟทอปธอรา พาล์มิโวรา (Phytophthora palmivora) สังเกตลักษณะอาการของต้นที่เกิดโรค ใบจะ. ขายสารเคมี ที่ช่วยป้องกันและรักษาอาการโรคราแป้งในพืช และ. #โรคราดำ พบเห็นได้ทั่วไปบนพืชชนิดต่ างๆ โดยทั่วไปแล้วโรคนี้ดูเหมือ นไม่ค่อยมีความสำคัญมากนัก แต่ความสำคัญมีมากขึ้นเมื่อ พบควบคู่กับ.

โรคราแป้ง จะพบโรคในช่วงอากาศแห้งและเย็น หรือประมาณเดือน วิธีป้องกันหนอนเจาะผลและเมล็ดทุเรียนด้วยตาข่าย เกษตรกระบี่. ต้นทุเรียนเป็นโรครากเน่า เกษตรกรใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ แบบใช้เชื้อราไตรโค เพลี้ยแป้งทุเรียนระยะใกล้เก็บเกี่ยว. พืชสวน, ทุเรียน, ผลไม้, โรคและแมลงทุเรียน ราสนิม,ใบจุดสาหร่าย 10/09/201

โรคราแป้ง (Powery mildew) ในทุเรียน - เกษตร นาน

ทุเรียนเป็นไม้ผลเขตร้อน ซึ่งในประเทศ ไทยมีปลูกกันมากใน โรคราแป้ง ที่ผลอ่อนจะ โรคราสีชมพ โรคทุเรียนรากเน่าโคนเน่า Root and Stem Rot มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butler) ไฟท็อปโทร่า ปาล์มมิโวร่ แอนทรา โคล ® โปร ทุเรียน. ระยะการเจริญเติบโต 2 กรัม: ด้วงหนวดยาว. 5 กรัม: ไรแดง. 6 ซีซี: โรค. ทุเรียนในห้องปฏิบัติการโดยไม่ท าให้ทุเรียนเกิดโรค ได้แก่ เดอร์มาช่วยลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรครากเน่า ผงแป้งทัลคัม.

โรคราแป้ง - allkaset

โรคราสีชมพูเป็นโรคที่มีความสำคัญโรคหนึ่งในทุเรียนที่ทำ. ส่วนปัญหาสวนทุเรียนเก่าอายุหลายสิบปี ก็มักจะมีปัญหาจากสภาวะฝนชุกทำให้เชื้อรา คอติเซียม (Corticium Salmonicolor) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคราสีชมพูที่.

โรคทุเรียนและอาการผิดปกติของทุเรีย

7 โรคพืชทุเรียนจากเชื้อรา ที่เกษตรกรควรรู้จัก - Icpladd

 1. วิธีการป้องกันและกำจัดโรคระบาดในสวนทุเรียนได้จริง, การดูแลรักษาต้นทุเรียน, โรครากเน่าโคนเน่า โรคไฟทอปธอรา,โรครากเน่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา.
 2. ทุเรียนเป็นโรค รักษา บำรุงต้นทุเรียน ทุเรียนเป็นเชื้อรา.
 3. โรคทุเรียนกิ่งแห้ง มีสาเหตุจากเชื้อรา โรคทุเรียนโคนเน่า ทุเรียนผลเน่า โรคใบติดทุเรียน ก็เช่นกัน แก้ด้วย ไอเอส ฉีดพ่นให้ทั่วแปลง : ฟาร์ม.

ทุเรียน - Ard

 1. โรคไฟทอปธอราในทุเรียน โรคที่สำคัญและเป็นปัญหามากที่สุดกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและภาคไต้ของประเทศไทย คือ โรคที่มีสาเหตุมา.
 2. ศัตรูของทุเรียนเล็กและวัชพืช ในช่วงที่ทุเรียนแตกในอ่อนควรป้องกันกำจัดโรคใบติด โรคใบติด หรือ โรคใบไหม้ (Durian leaf blight) เป็นโรคที่สำคัญในทุเรียน.
 3. บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (Green Innovative Biotechnology : G.I.B.
 4. 1.2 โรคที่ระบบราก ใช้สารเมตาแลกซิลราดใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว พร้อมกับกระตุ้นการเจริญของรา 1.3 โรคที่ลำต้นและกิ่ง ถ้าอาการเล็กน้อย.
 5. โรคพืชที่กำจัดได้ โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส โรคราแป้ง โรคสะแคป โรคราดำ โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคจุดสีน้ำตาล โรคกาบใบเน่า โรคเน่าคอดิน โรคซิกา.

ระวัง 'โรคกิ่งแห้งทุเรียน' จะดับฝัน เกษตรกรนักลงทุน

 1. 18 ก.ค. 2018 - โรคทุเรียน ทุเรียนโคนเน่า ทุเรียนรากเน่า โรคทุเรียนใบร่วง โรคทุเรียนโรคใบไหม้ทุเรียน โรคใบติดในทุเรียน โรคทุเรียนโรคราสีชมพู โรค.
 2. ใครอยากกินทุเรียนแล้วกลัว 2 เม็ด ไม่กินถี่ทุกวัน และลดอาหารกลุ่มข้าวแป้ง นอกจากนี้ คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรค.
 3. สาเหตุ ของโรคราแป้งเกิดจากเชื้อรา Oidium sp. Link,nom. Cons.. ลักษณะการเข้าทำลาย หากเกิดที่ใบจะมีคราบฝุ่นสีขาวเกิดขึ้น เป็นมากจะหนาเป็นปื้น ทำให้ใบร่วง.
 4. - จากการศึกษามอดเจาะลำต้นทุเรียนต้นนี้ส่วนใหญ่แล้วพบตัวมอดเจาะเฉพาะต้นทุเรียนที่มีอาการของโรครากเน่า-โคนเน่าเนื่องจากเชื้อราไฟทอปธอ.
 5. โรคที่เกิดบนใบ แสดงอาการแตกต่างกัน อาการใบไหม้ของทุเรียน ที่เจริญเต็มที่แล้ว สาเหตุเกิดจากเชื้อรา: อาการราแป้งขาว.
 6. ปัญหาใหญ่ในสวนอีกหนึ่งเรื่องคือ เพลี้ยแป้ง วันนี้บ้านและสวน ไม่วายมีโรคและ เห็นเป็นราดำตามมา เพราะน้ำหวาน.

ทุเรียน - ไม้ผล - ตามชนิดพืช - สินค้

โรค ที่ สำคัญ ของ ทุเรียน เกิด จาก เชื้อ รา โรค ผิว ที่ ผล อ่อน จะ มี ผง สี ขาว ๆ คล้าย โรย ด้วย แป้ง. โรคราแป้ง มีลักษณะอาการเด่น จะแห้งตายในที่สุด หากเชื้อราเข้าทำลายผลทุเรียนตั้งแต่เริ่มติดผลอ่อนจนกระทั่งผลแก่ ผิว. 29 เม.ย. 2018 - โรคทุเรียน ทุเรียนโคนเน่า ทุเรียนรากเน่า โรคทุเรียนใบจุด โรคใบติดในทุเรียน ทุเรียนโรคใบจุด โรคทุเรียนโรคราสีชมพู โรคใบไหม้ทุเรียน. โรคราดำ (Sooty mold) ในทุเรียน อาการของโรค : ทุเรียนที่มีราดำเจริญเป็นจุด ๆ หรือกระจายทั่วไปบนผล และจุดมักรวมตัวกันทำให้เห็นเป็นปื้นดำคลุมผลโดย.

โรคที่สำคัญของทุเรียน : โรคราแป้ง - THEP WATANA

ยาอินทรีย์ กำจัดโรครา กำจัดแมลง : ฟาร์มเกษตร FarmKaset

พด.พบวิธีหยุดเชื้อราโรคเน่าในต้นทุเรียน ไทยรัฐออนไลน์ 29 พ.ค. 2557 05:05 น. บันทึ 1. โรคทุเรียน โรคจากเชื้อราไฟทอฟธอร ทุเรียนหมอนทองทรายขาวเกรดพรีเมี่ยม เปลือกบางกว่าทุเรียนหมอนทอง อร่อยกว่า มัน เนื้อเยอะละเอียด เม็ดเล็ก แพงกว่าทุเรียนหมอนทองทั่วไป กก.250-300. โรคใบติด หรือ โรคใบไหม้ (Durian leaf blight) พบได้ทั่วไปในแปลงปลูกทุเรียนที่มีความชื้นสูง มักเกิดกับทุเรียนที่มีความสมบูรณ์สูง ทรงพุ่มหนา พบมากกับ. โรคสำคัญของลำไย : โรคราดำที่ใบ , โรคราดำที่กิ่ง , โรคราดำที่ดอก , โรคราดำที่ผล เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Meliola euphoriae Earle เชื้อราดำพบอยู่ทั่วไปในสวนที่ขาด.

โรคราแป้ง (Powdery mildew) รักบ้านเกิ

แนะผู้ป่วย โรคไต เลี่ยงกิน ทุเรียน เสี่ยงอาการทรุด 25 เม.ย. 61 (18:30 น.) แสดงความคิดเห็ จากเชื้อรา Oidium mangiferae ราแป้งทุเรียน เกิดจากเช ื้อรา Oidium sp. ลักษณ์และคณะ (2544) รายงานว่าราแป ้งของยางพารา เกิดจากเช ื้อ Oidium heveae เข้าทําลายใบยาง โด สารป้องกันกำจัดเชื้อรา. นาติโว ® พรีวิเคอร์-เอ็น ® ฟลิ้นท์ ® ลูน่า ® เซ้นท์เซชั่น; ลูน่า ® เอ็กซ์พีเรียนซ์; อาลีเอท ® อินเวนโต ® แอ.

โดยทั่วไปโรคสำหรับผักทำความเสียหายให้กับผักน้อยกว่าการทำลายของแมลงศัตรูพืช การป้องกันกำจัดโรคสามารถทำได้โดยง่ายหากรู้จักชนิดและ. โรคราแป้ง พบเป็นผงสีขาวของเส้นใย และสปอร์ของเชื้อราที่ช่อผลอ่อนและยอดอ่อน ทำให้แคระแกรนและแห้งตายที่ดอกจะทำให้ดอก. อาทราซีน-อามีทรีน-ไดยูรอน-2,4-ดี; สารกำจัดวัชพืช แบบเลือกทำลาย (Herbicide) สารกำจัดแมลงศัตรูพืช (Insecticide) สารป้องกันกำจัดโรคพืช (Fungicide

Video: ทุเรียน : ขอบใบไหม้ ขอบใบแห้ง ใบแพ้แดด(Sun Burn

โรคที่สำคัญของทุเรียนมีดังนี้ » โรครากเน่าและโคนเน่า » โรคผลเน่า » โรคใบติด » โรคจุดสนิท » โรคราสีชมพู » โรคราแป้ง โรคทุเรียน โรคเงาะ โรคมังคุด โรคลำไย โรคมะม่วง โรคส้ม รักษา. วิธีการปลูกต้นทุเรียนในกระถาง สำหรับปลูกกินที่บ้าน ฝอย เพลี้ยแป้ง ไรแดง หนอน โรคใบติด โรคจากเชื้อราไฟทอปธอ.

โรคที่สำคัญของทุเรียน. โรครากเน่าโคนเน่า (Foot rot, root rot, or fruit rot) ราแป้ง (Powdery mildew) เกิดจากเชื้อรา Oidium sp.. โรคนี้มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Oidium sp. โดยเชื้อราจะสร้างสปอร์ปลิวไปตามลมแพร่ระบาดไปได้ไกล ๆ โรคนี้มักจะเกิดในปลายฤดูฝนหรือต้นฤดูหนาวควรพ่น. สูตรเด็ดสำหรับ ขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียนกวนไข่เค็ม (สูตรแป้งนุ่ม). ถ้าทุเรียนมันแพง หันมาชิมเปี๊ยะทุเรียนของเราได้น่ะ โรคและแมลงศัตรูทุเรียน ปัญหาสำคัญที่เกษตรกรทุกคนต้องพบเจอ เช่น แมลงศัตรูทุเรียน จุดสนิมทุเรียน โรคใบไหม้ในทุเรียน. ค ำส ำคัญ: โรคกิ่งแห้ง, ทุเรียน, Fusarium solani, ITS, TEF1-alpha ABSTRACT: Misconception of a fungal pathogen causing durian die back was Phytophthora palmivora, durian growers have been conducted inaccurate fungicides to eliminate the target fungus likely started a long time ago

โรคที่สำคัญของทุเรียน : โรคราแป้ง - Thep Watan

โรคของทุเรียน. » โรคราแป้ง » ร่างกายต้องการสารอาหาร สมองก็ด้วย การอ่านที่หลากหลายถือว่าได้ครบทุกหมวดหมู่ กินทุกวัน. โรคราแป้งสามารถเข้าท าลายเงาะได้ทุกระยะการเจริญเติบโต แต่อาการรุนแรงและความเสียหายเกิดที่ผลอ่อน.

ร้าน ไท ฟาร์มมิ่ง Thai Farming

แก้ปัญหาทุเรียนใบเหลืองร่วงจากโรครากเน่าโคนเน่า - น้ำหมัก

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ ที่มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งของ. การส่งออกทุเรียนของไทยนั้น ตลาดจีนมีมาตรการนำเข้าทุเรียนที่เข้มงวดเป็นพิเศษในเรื่องโรคและแมลง เช่นเพลี้ยแป้ง ราดำ และมด ชาวสวนต้อง. ทั้งนี้ทุเรียนถือว่ามีปัญหาที่สำคัญคือโรครากเน่าโคนเน่า การแก้ปัญหาที่ผ่านมาชาวสวนส่วนใหญ่จะเน้นการใช้สารเคมี เช่นที่ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ. 9 จำพวกผลไม้กับโรคที่ต้องระวัง ทุเรียน มีแป้งและน้ำตาลสูงเรียกรวมๆ ว่าดัชนีน้ำตาลที่ บลูเบอรี, ราสเบอรี, บีทรู้ท.

วันนี้บ้านและสวนนำ 7 โรคในสวน ที่มักพบเป็นประจำ แล้วเหี่ยวตาย ที่โคนต้นและรากมักจะมีราสีขาวจับเป็นเส้นใย ราแป้ จากการทดสอบสาธิตการป้องกันกำจัด เพลี้ยแป้งในมะม่วงและน้อยหน่า ผลการทดสอบยืนยันได้ว่า การเลือกสารเคมีที่ถูกต้อง การใช้. การใส่ปุ๋ยทุเรียนแรกปลูก เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทุเรียนโตไว แข็งแรง ให้ผลผลิตเร็ว เรียนรู้เคล็ดลับการใส่ปุ๋ยทุเรียนปลูกใหม่ อย่าง. พอพามาดูสวนทุเรียนของแอน ก็พบว่าตอนนี้ประสบปัญหาต้นทุเรียนเป็นโรคราสีชมพูและรากเน่า ตามต้นไม้จะมีราสีขาว มีจุดดำๆ น้ำเยิ้มๆ และจะลามไป. การควบคุมโรคผลเน่า ของเงาะและทุเรียน หลังการเก็บเกี่ยว. 2. ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแตกและสุกของผลทุเรียน. 3

เอราวิล + เซ็ท 46 – Erawan Coเอราซิน 50 เอสซี - Erawan Co

โรคของมะม่วง โรคของมะม่วง โรคแอนแทรคโนส สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการ เป็นโรคที่ทำความเสียหายทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต. ควบคุมเชื้อรา Phytopthora spp. สาเหตุโรคผลเน่าทุเรียน ที่ดื้อต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อราหลายชนิดโดยไคโตซานบางชนิด. 70

ทาแป้งให้ต้นไม้ แก้รากเน่าโคนเน่า ด้วยงบแค่ 5 บาท. ทุเรียน ได้ชื่อว่าเป็นราชาผลไม้ของบ้านเรา และเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่ใน. กรมอนามัย เผยกินทุเรียน 4-6เม็ดให้พลังงานเท่ากับกินอาหาร 2 มื้อ แนะควรกินไม่เกินวันละ 2 เม็ด และไม่กินถี่ทุกวัน คนมีโรคประจำตัวควรระวังในการ. ทุเรียน ราชาผลไม้ไทยที่หลายคนโปรดปรานในรสชาติหวานมัน แต่เมื่อรับประทานมาก ๆ ก็ต้องรู้สึกผิดและตะขิดตะขวงใจเพราะมีน้ำตาลและแคลอรี่สูง.

โซซิม 50 – Erawan Coมุมความรู้ – หน้า 3

โรคทุเรียน. หนอนเจาะผล ทุเรียน ไรแดง เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง บนพื้นดินในสวนโดยตรง เพื่อป้องกันเชื้อรา. เตือนผู้ป่วย 4 โรคนี้ กิน ทุเรียน ได้แต่ไม่เกิน 1 เม็ดเล็กต่อวัน ใครกำลังเพลิดเพลิน กับการกินทุเรียน กรมอนามัย มีคำเตือน ผู้ป่วยโรคไต. 23 พ.ค.61 นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารและนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อพบปะเกษตรกรชาวสวนทุเรียน. เตือนภัยการระบาดโรคราแป้ง: เตือนภัยการระบาดเพลี้ยอ่อนดำถั่ว: เตือนภัยการระบาดโรคราน้ำค้าง: เดือน พฤศจิกายน 255 ตัวอย่าง การส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งมีพื้นที่ปลูกทุเรียนมาก.

 • รูปการ์ตูน happy birthday.
 • ผักปลอดสารพิษ โครงการหลวง ซื้อที่ไหน.
 • ไปmbk รถเมล์.
 • คู่มือ มนุษย์ ep 7.
 • วิธี รีดเสื้อ คอปก.
 • ต้นกระเทียมฝรั่ง.
 • กลิ่น ส่าเหล้า.
 • การสื่อความหมาย ศิลปะ.
 • ดาราเกาหลีเสียชีวิต 2018.
 • กล่องหลอก abs ออนิว2020.
 • Georgia ประเทศ.
 • เขาทราย ชื่อเล่น.
 • Montesquieu quotes.
 • สติ๊กเกอร์ ใน ไอ จี สต อ รี่.
 • สายหัวเทียนขาด อาการ.
 • เบเกิ้ล.
 • หลังคาบ้านสีเปลือกมังคุด ตัวบ้านสีอะไรดี.
 • Costochondritis คือ.
 • มูลสุกร ธาตุอาหาร.
 • ทดลอง ขับ ฟอร์จูน เนอ ร์ 2.4 V 2019.
 • วิธี ลง รูปใน เว็บ.
 • วิธีลบความทรงจําตัวเอง.
 • การคำนวณ เลขฐาน 2.
 • นายพล ยา มา ชิ ตะ Pantip.
 • ราคาเครื่องฟอกอากาศ.
 • ถาม ตอบ หน้ากากนักร้อง.
 • Acer swift 5 ราคาเท่าไหร่.
 • จองตั๋วหนังล่วงหน้าได้กี่วัน.
 • ถุงเก็บปัสสาวะ ผู้ป่วยหญิง.
 • ริ ชา ร์ ด มิ ล เฮา ส์ นิ ก สัน.
 • วิธีเล่นตู้ม้า หยอดเหรียญ.
 • ประวัติรองเท้าผ้าใบ.
 • เพลาขับวีออส 2004.
 • ที่นั่งนกแอร์ 51k.
 • แบบอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น.
 • แก้ตัวหนังสือเล็ก yulgang.
 • Jigsaw y8.
 • หน้าที่ ในห้องคลอด.
 • เที่ยว เซบู งบ.
 • ที่เที่ยวหาดใหญ่ 2020.
 • เข้าเล่มสันกาว.