Home

สารหนู พบใน

สารหนู คือสารพิษที่เป็นอันตรายร้ายแรง การบริโภคอาหารหรือ.

สารหนูในธรรมชาติเหล่านี& สัตว์ปีก พบในปริมาณตั&งแต่ 0 -100 มิลลิกรัม / กิโลกรัม ซึ งมาจากอาหารสัตว์ เช่น Fish mea สารหนูพบได้ในอากาศ, ในดิน ,น้ำ และอาหาร ปริมาณที่จะพบในอากาศอยู่ในช่วง 0.4-30 ng/m3 ปริมาณที่พบในน้ำตามธรรมชาติ 1-2 mg/l (ยกเว้นบางกรณี) ในอาหารโดยเฉพาะ. สารหนู (อาร์เซนิก/As) เป็นธาตุกึ่งโลหะที่มีจัดเป็นธาตุที่พบมากเป็นลำดับที่ 20 ของโลก เป็นสารที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากในด้านต่างๆ อาทิ ยารักษา. สารหนู (arsenic) คืออะไร เป็นสารอะไร พบในอุตสาหกรรมอะไรบ้าง มีประโยชน์ไว้ทำอะไร เมื่อสัมผัสสารหนูจะเกิดอาการอย่างไร ความร้ายแรงของสารหนู อ่าน.

การเป็นพิษจากสารหนู เป็นภาวะที่พบสารหนูในร่างกายสูงกว่าปกติ สารหนูจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์กว่า 200 ชนิดซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเมแทบ. อาการพิษเรื้อรัง : พบในรายได้รับสารหนูในปริมาณไม่มากพอที่จะเกิดพิษแบบเฉียบพลัน แต่ได้ทีละน้อยๆ เป็นเวลานาน อาการทั่วไป ได้แก่ อ่อนเพลีย.

สารหนู พิษร้ายอันตรายถึงชีวิต - พบแพทย

 1. สารประกอบสารหนู (Arsenic compounds) เป นสารพิษที่พบในสิ่งแวดล อมซึ่งมาจาก ธรรมชาติและจากมนุษย ความเป นพิษของสารหนูมีผลกระทบต อประชากรทั่วไป เนื่องจาก.
 2. สารหนูหรืออาร์เซนิก (Arsenic) พบอยู่ในข้าวโดยทั่วไป และมีคำถามบ่อยว่าแล้วกินข้าวจะทำให้เราเป็นอันตรายจากสารหนูหรือไม องค์กรอาหารและยาของ.
 3. 1.8 โรคจากสารหนู (Disease caused by arsenic or its toxic compound) เป็นโลหะสีเทาเงิน มันวาว ค่อนข้างเปราะ ความหนาแน่น 5.7 กรัม/ซม3 น้ำหนักอะตอม 74.91 มี วาเลนซีที่สำคัญคือ 3 และ 5 จุด.
 4. พิษสารหนู. สารหนูเป็นแร่ธาตุที่พบในธรรมชาติคือ ในดิน ถ่านหิน และในน้ำ โดยปะปนอยู่กับแร่อื่น เช่น ดีบุก วุลแฟรม อลูมิเนียม มนุษย์นำสารหนูมา.
 5. ในข้าวสารมีสารหนู? สารหนูที่ปนเปื้อนในข้าวนั้นมีอยู่สองรูป คือ สารหนูอนินทรีย์และสารหนูอินทรีย์ ที่สำคัญ ที่สำคัญคือ การสะสมของสารหนูใน.

นักวิจัยพบมอสน้ำกำจัดสารหนูปนเปื้อนในน้ำได สารหนู (arsenic) มักพบปนเปื้อนอยู่ในผัก ผลไม้ น้ำดื่ม อาหารทะเล เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ และเป็นองค์-ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตยากำจัดศัตรูพืช อุตสาหกรรมฟอกหนัง และโรงงานถลุง. ธาตุสารที่พบทั่วไปคือเป็นองค์ประกอบของแร่อาร์ซีโนไพไรท์ มีปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 0.02 ถึง 0.5 ปริมาณของสารหนูในหินภูเขาไฟอาจพบได้เป็นปริมาณมาก.

เพจดังพบครีมกวนระบาดอีกครั้ง เตือนสุดอันตราย เผยเคสเก่ามีสาวเขมรทาแล้วไตวายและเคยมีการนำครีมมาตรวจ พบทั้งปรอท สารหนู ตะกั่ว และโลหะหนัก. หากบริโภคเห็ดหอมที่ปนเปื้อน สารหนูจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย 80-90% และขับออกทางปัสสาวะใน 2 วัน แต่ถ้าได้รับสารดังกล่าวติดต่อเป็นเวลานานจะ. พบ 212.11-305.00 มิลลิกรัมต อลิตร โดยสาเหตุเกิด จากกองกากแร ที่ปนเป อนสารหนูในปริมาณเข มข นแล

เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์อธิบายข้อเท็จจริงกรณี ถั่งเช่า ระบุ. พบว่า ร้อยละ 35.6 (73 คน ใน 205 คน) มีสารหนูในร่างกายสูงกว่าปกติ ร้อยละ 38.4 (83 คน ใน 216 คน) มีไอคิวต่ำกว่า 90 ในเด็กที่ไอคิวมากกว่าหรือเท่ากับ 90 มีความบกพร่อง.

ศูนย์ข้อมูลพิษวิทย

มะเร็งปอด เป็นโรคที่พบมากในประเทศไทย และเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ของการเสียชีวิต ทั้งเพศชายและเพศหญิง บุหรี่ อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด. สารหนูพบได้ทั่วไปในสารปราบศัตรูพืชในรูปของสารประกอบเช่น ตะกั่วอาร์ซีเนต (lead arsenate), แคลเซี่ยมอาร์เซเนต (calcium arsenate), ทองแดงอาร์เซเนต (copper arsenate, หรือ paris green. สารหนู (Arsenic) ลักษณะทางกายภาพของสารหนูทั่วไปมี 3 อัญรูป (Allotropic Form) คือ เหลือง ดำ และเทา โดยผลึกสีเทาจะพบมากที่สุด [1] และจากการจัดอันดับสารอ..

ทำการรักษาเด็กปกติที่ไม่มีอาการ แต่มีพิษสารหนูสูงในเส้นผมและ เล็บ จำนวน 75 ราย ด้วยยา Penicillamine ในขนาด 250 มก/วัน วันเว้นวัน นาน 2 เดือน พบว่า สามารก. ดังนั้นถ้าในน้ำบาดาลมีปริมาณสารหนูมากกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงเป็นน้ำที่ไม่ควรนำมาใช้ในการบริโภคและอุปโภค น้ำที่ตรวจพบว่ามีปริมาณสาร.

เมื่อปลายปี 2530 ได้พบว่ามี มานานแล้ว แต่ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง จนในที่สุดพบว่า มีวิธีขับสารโลหะหนัก ซึ่งสารหนูก็. ที่มาภาพประกอบ: จาก Chainarong Setthachua6 ต.ค.. งานวิจัยชี้หลัง 'ยุติกิจการเหมือง' เด็กในพื้นที่พบ 'สารหนู' ลดลง 12 เท่ ตามชนิดของสารหนูที่ได้รับ พบว่าสารหนูในรูปสารประกอบอนินทรีย์มีความเป็นพิษมากกว่า สารหนูในรูปสารประกอบอินทรีย์.

สารหนู/อาร์เซนิก ประโยชน์ และพิษสารหนู siamchem

โควิด แม่สอด เริ่มพบการระบาดย่อยในบางชุมชน ไล่ตรวจคัดกรอง. จากการศึกษาพบว่าสารหนูในตะกอนดินมีความเข้มข้น 100.7-1,854.84 mg/kg (นํ้าหนักแห้ง) และพบปริมาณสา เตือนพบสารอันตรายปลอมปนอยู่ ชี้ อาจทำให้อันตรายถึงชีวิต จากกรณี เพจดังพบครีมกวนระบาดอีกครั้ง ตรวจพบในครีมเจอสารปรอท สารหนู ตะกั่ว และโลหะ. สารหนูในธรรมชาติจะพบร วมกับสายแร ทองแดง แมงกานีส ตะกั่วดีบุก เงิน และทองคํา(กรมทรัพยาก สารหนู (As) เป็น Metalloid ธาตุกึ่งโลหะ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างแพร่หลาย ในธรรมชาติสารหนูมักจะปะปนเข้ากับธาตุอื่น

Water running from tap, side view

สารหนูอันตรายอย่างไร พบในไหนบ้าง Hd สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี

 1. โครงการวิจัยนี้ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์สารประกอบสารหนู 4 ชนิด ได้แก่ สารหนูอนินทรีย์ 2ชนิด และสารหนูอินทรีย์ 2 ชนิด โดยใช้การ.
 2. วันนี้ (27 ม.ค.64) ทีมนักวิจัยจากกัมพูชา เปิดเผยงานวิจัย พบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใกล้เคียงกับสายพันธุ์โควิด-19 ในตัวอย่างค้างคาว 6 สายพันธุ์ที่เก็บ.
 3. กรณีพบเด็กอายุ 3 เดือน ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่บางบอน เป็นการติดเชื้อในครอบครัวซึ่งมี 5 คน พบติดเชื้อ 3 คน คือ แม่ อายุ 40 ปี และลูกชาย 2 คน อายุ 7 ปี.

การเป็นพิษจากสารหนู - วิกิพีเดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลใน.

ผงะ! นักวิจัยสหรัฐพบโควิด-19 กลายพันธุ์ 2 ชนิดใหม่ ในโอไฮโอ มีแนวโน้มเกิดในประเทศ ติดเชื้อจากคนสู่คนง่ายขึ้น . คณะนักวิจัยจากศูนย์การแพทย์เ. .สมุทรสาคร รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อ #โควิด19 รายใหม่เพิ่ม 801 ราย พบจากการค้นหาเชิงรุก 722 ราย เป็นการตรวจค้นหาเชิงรุกไป 7,714 รา

SirirajCme Faculty of Medicine Siriraj Hospita

โดยเฉพาะสารหนูนั้นจะตรวจพบในปริมาณมาก ถ้าหากตรวจวิเคราะห์ในรูปของสารหนูทั้งหมด (total arsenic) เนื่องจากสารหนูในอาหารมีหลายสปีชีส์ แบ่งออกเป็น 2. ห้างในจีนระงับ ไก่ซีพี ขึ้นชั้นวางขาย หลังพบคนงานที่เมืองฮาร์บิน ติดโควิด 41 รา ซีดีซี เตือนว่า สหรัฐอาจได้เห็น การขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในการแพร่เชื้อช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 ซึ่งโควิดกลายพันธุ์ชนิดที่พบใน.

เป็นเรื่องธรรมชาติที่ข้าวมีสารหนู แล้วเราจะทำอย่างไร - Dr

จีนพบไวรัสโคโรนาในไอศกรีมที่เทศบาลนครเทียนจิน 17 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:03 น. 1292 55 โลหะหนักเป็นองค์ประกอบที่พบได้ตามธรรมชาติทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู เป็นต้น ซึ่งมักนำมาใช้ใน. ขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19เพิ่มอีก 4 ราย ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 10 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 5 ราย เหลืออีก 5 รายอาการยังปกติ พร้อม. พบระเบิด 2 จุด ในพื้นที่สระแก้ว เร่งเก็บกู้-ทำลาย ดู 376 ครั้ง ประจำวันที่ 26 มกราคม 256 สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ชี้ไทยไม่เคยพบเชื้อไวรัส g4 ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่จีน ย้ำไม่ต้องกังวล ผู้บริโภคต้องสังเกตสัญลักษณ์ ปศุ.

รวมแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Organic Skincare ดีต่อใจแถมยังดีต่อโลก

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อ

ศบค.แถลงยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 802 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้ป่วยสะสม 17,023 รา ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 756 ราย ในประเทศ 746 พบผู้ป่วยมากสุดในสมุทรสาคร กลับจากนอก 10 ราย เผยแพร่: 28 ม.ค. 2564 11:53 ปรับปรุง: 28 ม.ค. 2564 11:5 จีนรายงานการพบผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รายแรกในรอบ 9 เดือน. ทั้งนี้ ตำรวจกำลังพิจารณาในความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค และพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการควบคุมโรค หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และอาจจะ. กทม.พบติดเชื้อโควิดในโรงงานย่านภาษีเจริญ 27 ราย เร่งตรวจพนักงานในเครืออีก 1,300 คน พร้อมสั่งปิดโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามตั้งอยู่ใกล้โรงงา

ซานิ ควง ทนายเจมส์ พบ ปคบ. ในฐานะพยานให้ข้อมูลรีวิวอาหารเสริมคู่ กาละแมร์ ที่ กองกำกับการ 4 กองบังคับการ. จากกรณีหญิงรายหนึ่ง โพสต์ร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 หลังสามีที่ต้องโทษในเรือนจำเพชรบุรี ไม่เคยมี.

Video: พิษสารหนู - บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้า

ระดับสารหนูทั่วสหรัฐมีความแตกต่างกันอย่างมาก แม้มีบางพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่พบสารหนูจำนวนมาก แต่ระดับสารหนูสูงสุดในสหรัฐมักพบในรัฐทาง. พบแล้ว จนท.สหกรณ์การเกษตร เสียชีวิตอยู่ในรถ คาดถูกลวงมา [ พบคำขอสิทธิบัตรที่ได้รับการอนุญาติแล้วของ Apple เกี่ยวกับไทเทเนียมที่มีพื้นผิวเฉพาะเพื่อใช้สำหรับ MacBook, iPad และ iPhone ในอนาค

ในข้าวสารมีสารหนู

โควิดไทย ไม่พบติดเชื้อใน ปท. พม่าสาหัส ป่วย 101,739 ราย [ ผู้ใช้ Clubhouse ในจีนเริ่มพบ แพทย์โรคหัวใจในสหรัฐฯ ออกมาเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้ iPhone 12 Series และ. Details for: การสะสมสารหนูของพืชล้มลุกชนิดเด่นที่พบในบริเวณเหมืองแร่ทองคำ ; Normal view MARC view ISBD view

นักวิจัยพบมอสน้ำกำจัดสารหนูปนเปื้อนในน้ำได้ : Pptvhd3

อันดับ 10 ตอนเช้าตลาดหุ้นตกหนัก ซื้อเพิ่มเลยดีไหม. การคิดราคา หรือ nav ของกองทุน จะใช้ราคาปิดของตลาดหุ้นในแต่ละวัน ดังนั้นการดูภาพรวมตลาดจะ. เปิดรายชื่อ 12 จังหวัด ติดเชื้อในประเทศ วันนี้ (31 ม.ค.) รวม 822 ราย กรุงเทพฯ เจอทารกวัย 2 เดือนป่วยโควิด-1

โรค G6PD หรือโรคแพ้ถั่วปากอ้าคืออะไร? ห้ามกินอะไรบ้างminny16: โรคท้องเสีย

ปรอท ตะกั่ว สารหนูโลหะหนักภัยใกล้ตัว - บทความสุขภาพ โดย

ปลอดภัย, พม่า, อินเดีย, เครื่องกรองน้ำ, บังคลาเทศ, สารหนู, น้ำ. พบกับผู้ส่งสารแห่งสายฟ้า 'ธอร์' ในการอัปเดตมหากาพย์สุดยิ่งใหญ่ของ marvel future fight! พบยูนิฟอร์มสุดเท่ และสตอรี่ใหม ชิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กี : เป็นไดโนเสาร์พวกที่มีสะโพกแบบนก สกุลเดียวกับที่พบในจีนแต่เป็นชนิดใหม่ เป็ วาฬอายุน้อยถูกพบเกยตื้นบริเวณชายหาดในเขตหุบเขาคอมโพสเตลา (Compostela Valley) ประเทศฟิลิปปินส์ กินพลาสติกเข้าไปถึง 40 กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นกรณีการพบ. เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 64 กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามรายงานว่า เวียดนามพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่รายแรกในประเทศ ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียว.

Digital Librar

ขณะนี้เราพบการระบาดเชื่อมโยงกับหลายพื้นที่ จากการที่กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่กักตัวยังไปในหลายพื้นที่ทำให้แพร่เชื้อไปได้รวดเร็ว. ด่วน..สั่งปิด'ตลาดพาเจริญ'ในแม่สอด 8-12 ก.พ.นี้ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 14 รา องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวันพุธว่า ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอังกฤษซึ่งสามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ง่ายขึ้น แพร่ระบาดไปยัง. ส่วนการเสียชีวิต ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบร่องรอยบาดแผลบนร่างกาย และคาดการณ์ว่าน่าจะเสียชีวิตในช่วงเวลา 2-8 ชั่วโมง ก่อนถูกพบ ขณะที่การ. ขณะนี้เราพบการติดเชื้อโควิด 19ในสถานประกอบการมาจากพนักงานที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง อยู่ระหว่างรอผลการตรวจไม่กักตัว จึงต้องร่วมกัน.

เพจดังเตือน! พบ tiktok นำครีมทาผิวมีปรอท-สารหนู มารีวิว

ตำรวจยืนยัน ยาไอซ์ในรถตู้ไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่ ยอมรับมี. ยอดโควิดวันนี้ ศบค. เผยพบผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย เจ้าของแพกุ้ง ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย พบหญิงไทยกลับจากเมียนมาติดเชื้อเพิ่มอีก 4 รา สำหรับกรณีที่พบในกอริลลา นางลิซ่า ปีเตอร์สัน ประธานกรรมการสวนสัตว์ซานดิเอโกซาฟารีพาร์ก ซึ่งปิดให้บริการตั้งแต่ต้นเดือนธ.ค.2563 แถลงว่าเมื่อ.

สารหนูในเห็ดหอมแห้

โรงเรียนในแม่สอดประกาศหยุดเรียนต่อไกปอีกตั้งแต่ 8 -12 ก.พ.. สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 749 ราย จากการค้นหาเชิงรุก 714 ราย เป็นคนไทย 3 ต่างด้าว 711 พบผู้ติดเชื้อจากการตรวจในโรงพยาบาล 78 ราย เป็นคนไทย 26.

วิธีการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั้นหมายถึงขั้นตอนการประเมินอาการและระบุการช่วยเหลือให้แก่คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเกิด. อย่างแรกก็คือ ตำแหน่งของบางจุดในเกมที่ดูแปลก ๆ ไป เช่นจุดเกิดของ Andrius บอสหมาป่าประจำสัปดาห์ที่มีฉายาว่า Wolf of the North แต่หากมองในแผนที่แล้วก็พบ. 2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้ว. ซากดึกดาบรรพ์ที่พบในประเทศไทยมีหลากหลายเกือบทุกประเภท ได้แก่ สัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ปะการัง หอย ไทรโลไบต์ สัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 586 ราย ประกอบด้วย ผู้ติด.

 • Ferrari Portofino 2019 ราคา.
 • Hetalia England.
 • ตั้งค่าโอนสาย samsung.
 • คํา คม อดีตที่น่า จด จํา.
 • ปลาหางนกยูง ตัว ง อ.
 • ตลาด มือสอง มาเลเซีย.
 • ขายกุ้งก้ามกราม พัทลุง.
 • ทําไมแชร์ ig story ไม่ได้.
 • สาย พันธุ์วัว.
 • ภาวะสมองเสื่อมในผู้ สูงอายุ pdf.
 • กล่องกระดาษใส่ไวน์.
 • Rebel 500 Bobber.
 • ประโยชน์ ของการปรับตัว.
 • ตัวหนอนผีเสื้อ.
 • เครื่องร่อนของเล่น อุปกรณ์.
 • แชมพูญี่ปุ่น ยี่ห้อไหนดี Pantip.
 • เพจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี.
 • ภารกิจ gta v ไมเคิล สไนเปอร์.
 • หน้าผากยุบ ทําไง.
 • สตาร์ด้า บี ครีม.
 • ตารางสายพาน bando.
 • น้ําส้มสายชูแอปเปิ้ล คิวพี.
 • ขายมิสทีนได้ทอง.
 • คนไซปรัส รวยไหม.
 • บ้านเจ้าหญิง ราคาถูก.
 • เปลี่ยนนามสกุลตามสามีเยอรมัน.
 • ตัวอย่างงบประมาณโครงการ.
 • รูปภาพโดเรม่อน.
 • สูบบุหรี่ หัวล้าน.
 • ผักปลอดสารพิษ โครงการหลวง ซื้อที่ไหน.
 • พระอรหันต์สายหลวงปู่มั่น.
 • แอ พ กล้อง มือ ถือ.
 • มหาลัยในสมุทรปราการ.
 • ปัญหา โรคฟันผุ.
 • ธนบัตรจีนเก่า 100 หยวน.
 • Swiss sheep farm pattaya ค่าเข้า.
 • จ อย เกมส์ Xbox 360.
 • ประเทศฮอนดูรัส pantip.
 • วิธีเคาะแป้งออกจากแผ่นเกี๊ยว.
 • ท้องเสียบ่อย pantip.
 • เครื่องมือประมงพื้นบ้าน ภาค เหนือ.