Home

Greenland shark อายุ

The Greenland shark is one of the largest cartilaginous fishes. It can reach a length of 7 metres (23 feet) and a weight of 1,025 kg (2,260 pounds) when fully grown, but most are between 2 and 4 metres (6.5 and 13 feet). Little is known, however, about how the species reproduces The Greenland Shark is one of the largest species of shark that still exist today and have the longest known lifespan of any vertebrate species. It is estimated that these sharks can live up to 300 or even 500 years. In length, most adults range between 2.4m and 4.3 meters but can reach up to 6 or 7 metres. They weigh an average of 900 kilos The Greenland shark is the second largest carnivorous shark after the great white and it is the largest Arctic fish. It is also the longest-living vertebrate animal with a life expectancy of at least 272 years. Its range extends from the Arctic Ocean and Northern Europe to the 32nd parallel north in the Atlantic Ocean

Greenland shark Size, Age, & Facts Britannic

The Greenland shark prefers cold waters and will mostly stay in deep water during the summer season. However, you may be lucky to see it during the winter period, as it sometimes comes to the surface. The Greenland shark can get very big and old which, combined with its black and gray colors, also makes it more interesting Greenland Shark Facts for Kids. It has a spherical-shaped short snout with small eyes. Despite its huge size, Greenland shark has very small gill slits. It has light-gray to blackish-brown appearance. There are around 48 to 50 teeth on each side of its jaws. In size, Greenland shark is very close to the Great White. It can grow up to a size range of 21 to 24 feet in length and weighs around 2,200 to 3,000 pounds Greenland shark definition is - a large shark (Somniosus microcephalus) of arctic seas having a small head, weak jaws, small teeth, very small fins, and skin covered uniformly with minute tubercles —called also sleeper shark A recently identified 512-year-old Greenland shark may be the world's oldest living vertebrate. Although scientists discovered the 18-foot fish in the North Atlantic months ago, its age was only.

But the Greenland shark doesn't scoop all the gongs - the title of the world's longest-lived animal is held by Ming, an Icelandic clam known as an ocean quahog, that made it to 507 years. Aug 15, 2017 - Explore William Batten's board Greenland shark on Pinterest. See more ideas about greenland shark, shark, greenland Greenland Shark is Håkjerring in Norwegian. Hå is an old word for shark, while kjerring now means bitch. reply. unhammer 5 days ago. It doesn't mean 'bitch' (that would be tispe), though in many dialects it's only used about women in the same way that word is

The massive Greenland shark was found in the North Atlantic Ocean by scientists who estimated it is up to 512 years old. Greenland sharks, which only grow 1cm a year, have been known to live for. Greenland shark (Somniosus microcephalus). NOAA Okeanos Explorer Program Distribution and Habitat . The Greenland shark is usually found in the North Atlantic Ocean and Arctic Ocean between sea level and a depth of 1200 m (3900 ft). However, the fish migrate to deeper water further south during the summer Greenland Shark. Somniosus microcephalus. Greenland shark. Illustration courtesy FAO. This large, heavy-set shark grows to an average 8-14 feet long but can get to be 24 feet. It has a short, rounded snout, small eyes, and relatively small dorsal fins Massive Greenland shark believed to be up to 512 years old has been found. Neal Baker, August 14, 2019 7:00PM The Sun Print Article. The Greenland shark spends most of its time deep underwater but comes to the surface to feed on large mammals. Picture.

(RAHNUMA) The Greenland Shark is the oldest living vertebrate on the planet and it is just as scary as you could imagine. A photo of the marine predator surfaced on Twitter and social media is weighing in. On Aug. 19, Twitter user SevenNationArmy1 shared the photo. This is a 393-years old Greenland Shark that was IG : tump_witthawat แฟนเพจ Tump Yung : https://www.facebook.com/TumpYungCH/ ช่องหลัก : https://www.youtube.com/channel/UCQ. 9 facts about Greenland sharks. The Greenland shark, or Somniosus microcephalus, is one of many fish that live in the waters around Greenland, though this is not the only area in which the shark dwells.These sharks, which are sometimes referred to as gray sharks or gurry sharks, can also be found in the north Atlantic Ocean near Iceland, Norway, and Canada

The Greenland Shark is the oldest living vertebrate on the planet and it is just as scary as you could imagine. A photo of the marine predator surfaced on Twitter and social media is weighing in. On Aug. 19, Twitter user SevenNationArmy1 shared the photo The Greenland shark, (Somniosus microcephalus), also known as the gurry shark or the grey shark, or by the Inuit name Eqalussuaq, is a large shark of the family Somniosidae that is native to the waters of the North Atlantic Ocean around Greenland and Iceland. These sharks live farther north than any other shark species. Many of the species' adaptations are due to it being the only truly sub. The Greenland shark's caudal fin is asymmetrical, and although they do not own anal fins, their short, wide tails aid in short acceleration bursts. Another exceedingly interesting physical attribute unique to these sharks is their eyes The Greenland shark is slow, as befits a fish so venerable. At full speed and with strenuous effort, it moves somewhere between 1.7 and 2.2 mph. Although one of the two largest flesh-eating creatures in the sea, it has an astonishingly slow metabolism; in order to survive, a 200-kilo shark has to consume the calorific equivalent of one and a half chocolate digestives a day In a report released on August 12, 2016, scientists calculated that a species of female Greenland shark is the oldest living animal with a backbone on earth. The scientists anticipated that the gray shark born in the cold waters of Arctic nearly 400 years ago, and died only a couple of years ago. This conclusion puts the entire species at the top of the longevity list

Greenland shark - life expectancy of at least 272 years. Long-finned eel - often live to over 60. Ocean quahog - some collected specimens of this shellfish have been calculated to be more than 400. The Greenland shark is also known as the gurry shark or the grey shark. It also has an Inuit name, since it plays an important role in the Inuit culture. They call the Greenland shark Eqalussuaq. In terms of its taxonomic name, Somniosus microcephalus, the genus name Somniosus means to sleep

Greenland Shark Somniosus microcephalus Shark Databas

The Greenland Shark Although Greenland sharks are not typically aggressive, they are most definitely some of the largest sharks on the planet. While quite a bit of mystery remains regarding this enormous and elusive fish, we have still been able to learn some interesting facts Greenland Shark Behavior. The Greenland shark is a deep water diver for it is found at a depth of about 2,200 meters (7,200 ft). Polar bears on the other hand dives in shallow water for they must come to the surface every one or two minutes to breathe. Polar bears can swim at a speed of about 10 km/h (6 mph) whereas Greenland shark cruises at 2.

Greenland shark facts Basics. Like many creatures of the deep seas, little is known about the biology of the Greenland shark. They are rarely seen and difficult to study in the seas usually being caught as a by-catch by trawlers or sometimes caught as a target species, though less so now than in the past when they were heavily fished for their liver oil for lamp fuel and as a lubricant The Greenland Shark is the largest living species of shark, the size comparable to the Great White Shark. These sharks live farther north than any other shark species. Many of the species' adaptations are due to it being the only truly sub-Arctic species of shark. They are closely related to the Pacific sleeper shark.The shark is actually a deep water shark, andlives thousands of feet. The Greenland Shark (Somniosus Microcephalus), also referred to as the gurry shark, has a short-rounded snout, small eyes, and between 48 to 52 teeth. Male Greenland sharks are smaller than female sharks. Greenland sharks live in the northern Atlantic and Arctic Ocean. Greenland Sharks have a total length between 12'-24' (3.7-7.3 m) and an overall weight in the range of 1950-2250 lb (885. Greenland sharks are cold-water species that can grow to impressive lengths. While they fail to rival the filter feeding whale shark and basking shark, both of which can measure over 40 ft. long, these sharks are some of the largest carnivorous species.These sharks can grow up to 23 ft. long, a few feet longer than the largest great white shark.Read on to learn about the Greenland shark

12 สิ่งมีชีวิตที่มี ‘อายุยืนยาว’ อย่างที่เราคาดไม่ถึง

Greenland Shark - Greenland Shark Research (GEERG

A Greenland shark, alive today, could have been swimming in the deep in the 1600s. Wow. Despite having been around for, well, what seems like forever, the Greenland shark was only recently recognized as the longest-living vertebrate because scientists have been stumped for centuries about how to determine their age Also known as the sleeper shark for its lazy movements, the Greenland shark is a large shark that dwells in cold water around Canada, Greenland, and Iceland. Nearly as big as the great white, the Greenland shark is also one of the few sharks known to be able to tolerate fresh water, having been found in the St. Lawrence River. Although the Greenland shark may initally seem slow and harmless. Greenland shark facts, information, pictures and video. Learn about this mysterious underwater giant with our in-depth guide You can learn more about the Arctic here: Arctic Facts See more Arctic and subarctic animals here: Arctic Animals List Secretive and elusive, the world of the Greenland shark is still a mystery to scientists

The Greenland shark is a member of the sleeper shark family closely related to the Southern and Pacific sleeper shark. It is the longest-living vertebrate known and can live for approximately 300-500 years. The species is commonly found in cold environments, especially the waters of Arctic Ocean and the North Atlantic Ocean, from the Baffin Bay to the Barents Sea An incredible discovery has been made following research conducted on 28 Greenland sharks — the longest-living vertebrate animal. At the estimated age of nearly 400-years-old, the female Greenland shark has officially set a new record for longevity. Given that this particular shark is the greatest predator in the Arctic seas, gaining insight into their lifespan is of great interest to [ Aug 29, 2019 - Explore Scott Parker's board Greenland Shark on Pinterest. See more ideas about greenland shark, shark, greenland Greenland is a 2020 American disaster film directed by Ric Roman Waugh and written by Chris Sparling.The film stars Gerard Butler (who also co-produced), Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn, David Denman, and Hope Davis.The film follows a family who must fight for survival as a planet-destroying comet races to Earth The Greenland shark (Somniosus microcephalus, Squaliformes: Somniosidae) is a long-lived Arctic top predator, which in combination with the high historical and modern fishing pressures, has made it subject to increased scientific focus in recent years. Key aspects of reproduction are not well known as exemplified by sparse and contradictory information e.g. on birth size and number of pups per.

Step aside Galapagos tortoises, the Greenland shark may be the longest-living vertebrate on Earth with a 400-year lifespan, says a new study A Greenland shark - it's the most northerly of all sharks, inhabiting the cold arctic waters around Greenland and Iceland. Living at great depths, few have seen it and it remains much of a mystery. Virtually blind, the large sluggish predator lets its sensitive nose lead the way. It has detected the dead seal from many kilometers away The Greenland shark consumes capelin, char, halibut, herring, lumpfish and salmon among other fishes. It also feeds upon marine mammals such as seals, sea lions and cetaceans. Reproduction. The Greenland shark is ovoviviparous and can have litters of up to 10 pups. The young are born at a size of 38 cm (15 in) Greenland shark flesh can be eaten with no ill effects if it is prepared correctly: the meat must be buried in the ground for 6 to 12 weeks, exposing it to several cycles of freezing and thawing Greenland shark gyvatryklis statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Chlamydoselachus anguineus angl.angl

While the more than 5 meter long Greenland shark is one of the world's largest sharks, it is also one of the least understood animals on our planet. The Greenland shark's general biology and way of life have been a mystery to biologists for many years. However, marine biologists at the University of Copenhagen have now deployed an epoch-making method to unveil one of the greatest of the. Around the same time pilgrims were trying to make it on the colony of Jamestown, a young shark was swimming around the Arctic seas. This special female shark—born approximately 400 years ago—might be the world's oldest vertebrate, according to a new study published in the journal Science.. The ancient and mysterious Greenland shark is likely the world's oldest animal with a backbone If you're counting on technology to radically extend your lifespan, you'll want to pay close attention to what's happening with the Greenland shark. According to a new scientific paper, this. Greenland shark translation in English-Russian dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies The Greenland shark is believed to be among the longest-lived vertebrates. This female weighing more than a ton was tagged and released in southwest Greenland in 2017

10 Interesting Facts About The Greenland Shark

Greenland shark - interesting facts. The tissues of the Greenland shark contain high concentration of an organic compound called TMAO. It makes the meat toxic. However, it does not bother Icelandic cooks. One of Iceland's dishes is Kćstur hákarl - the shark's meat is processed so that the toxins are reduced arktinis ryklys statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Somniosus microcephalus angl. Greenland shark; ground shark; Gurry shark; nurse shark; sleeper shark rus. атлантическая полярная акула; гренландска Greenland shark meat contains high levels of an ammonia-like compound, so is toxic if eaten fresh. The fermented flesh is considered a delicacy in Iceland. The chemical that renders the flesh toxic apparently functions as an antifreeze/preservative to protect the shark's body from freezing temperatures and crushing pressures (up to 9,700kg per sq cm) at the great depths they inhabit The mission of GEERG is to advance scientific knowledge on the Greenland shark and northern shark species, to promote shark awareness and conservation, and to support marine initiatives for youth. GEERG science focuses on behavioural ecology, conservation biology and movement ecology of sharks in the St. Lawrence, Atlantic Canada, and the Canadian Arctic The Greenland Shark (Somniosus microcephalus), also known as the gurry shark or grey shark, or by the Kalaallisut name eqalussuaq, is a large species of Sleeper Shark that lives in the North Atlantic and Arctic Oceans.Greenland Sharks are the world's longest-living vertebrates, some living up to 400 years (potentially upwards of 500). The Greenland Shark is also one of the world's largest.

Is This Greenland Shark Nearly 400 Years Old

 1. The Greenland shark, a massive creature that thrives in sub-Arctic waters, may be the oldest animal in the world, a new study finds.. Researchers estimated that the sharks have an average lifespan.
 2. A Greenland shark goes for a leisurely swim. Julius Nielsen, University of Copenhagen Great whites get all the attention, but there are a lot of other sharks in the water
 3. A Greenland shark near the ocean surface after its release from research vessel Sanna in northern Greenland. Image credit: Julius Nielsen According to the results of the analysis - which has a probability rate of about 95 percent - the sharks were at least 272 years old, and could be as much as 512 years old (!) with 390 years as the most likely average life span, according to Nielsen
 4. Greenland shark - Greenland sharks, which live an average of at least 272 years, rank as the longest-lived vertebrates on Earth, a new study indicates; they may live beyond 400 years. The joys.
 5. Reaching lengths of 24 feet (7.3 m) and weights of 2200 pounds (1000 kg), the Greenland shark is one of the largest sharks in the ocean. Though both large and predatory, this species is not known to be particularly aggressive and is thought to be fairly sluggish in the cold waters of the north Atlantic Ocean
 6. The Greenland shark (Somniosus microcephalus), also known as the gurry shark, grey shark, or by the Kalaallisut name eqalussuaq, is a large shark of the family Somniosidae (sleeper sharks), closely related to the Pacific and southern sleeper sharks. The distribution of this species is mostly restricted to the waters of the North Atlantic Ocean and Arctic Ocean. Greenland sharks have the.
 7. The Greenland Shark (Somniosus microcephalus) is the most common bycatch in the Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) bottom longline fishery in Cumberland Sound, Canada.Historically, this inshore fishery has been prosecuted through the ice during winter but winter storms and unpredictable landfast ice conditions since the mid-1990s have led to interest in developing a summer.

Biology of the Greenland shark Somniosus microcephalus

 1. The Greenland shark is one of the few sharks found in polar waters year-round. Because of its lethargic nature, the Greenland shark is also known as the sleeper shark. Inuit often catch this fish by luring it to a hole chopped in the ice, and then either harpooning it or simply dragging it out of the water by hand
 2. The Greenland shark is notable for having the longest known lifespan of all vertebrate species on earth, but little else is known about the elusive apex predator
 3. e oxide (TMAO) but no other substances that could be directly responsible for the poisoning
 4. Greenland shark has been listed as a level-5 vital article in Biology, Animals. If you can improve it, please do.This article has been rated as C-Class. This article is of interest to the following WikiProjects
สาระรอบตัว | CatDumb

400-year-old Greenland shark 'longest-living vertebrate

Greenland sharks can survive in such low temperatures that will kill most other sharks within a few minutes. They are the only truly subarctic shark. Though the shark often comes to the surface, they prefer to dwell in the dark depth of the sea. It can go 7200ft (2200m) under the ocean. The shark can be found near the waters around Greenland BREMEN, MAINE, Maine — A 26-foot male basking shark washed up on the shore of Greenland Cove in Bremen Tuesday morning, the Maine Department of Marine Resources (DMR) tells NEWS CENTER Maine. DMR Science Bureau staff and Marine Patrol arrived on scene around 9:30 a.m. after being notified by local fishermen Shark that smiles for the cameras: Meet the fearsome creature that eats polar bears and can live until 200. By Gareth Finighan Updated: 14:11 EST, 14 December 201 No, Scientists Haven't Found a 512-Year-Old Greenland Shark By Mindy Weisberger - Senior Writer 15 December 2017 A Greenland shark (Somniosus microcephalus), swims under ice near northern Baffin. A GREENLAND shark found in the North Atlantic is thought to have been born as early as 1505 - when Henry VIII broke off his engagement to Catherine of Aragon. The 18ft female was the oldest of a.

Bowhead whale - Wikipedi

The Greenland shark is much more likely to feed on an already dead seal, which requires no energy output and that offers no risk of injury, for even small seals have sizeable teeth with which to defend themselves. The Greenland shark is nonetheless capable of swift movement Directed by Ric Roman Waugh. With Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn. A family struggles for survival in the face of a cataclysmic natural disaster We Greenland sharks just broke a record: Scientists recently discovered a 400-year-old female Greenland shark, who set a new record for the oldest living vertebrate! In fact, the only animal discovered who is older is an Icelandic clam named Ming, who lived to 507 years old The problem with the Greenland shark, other than the fact that it is fairly ugly, is that the meat is toxic to humans. At the time, it was one of the only sources of nourishment for the island's small population, so to conserve as much food as possible, the resourceful Vikings developed a preservation technique like no other to purify the poisonous shark meat

Greenland Shark River Monsters Wiki Fando

The Greenland shark is one of the world's largest shark species, reaching the length of 6.5 meters (21 ft) and the weight of 900 kilograms (2,000 lbs). However, its fins are small in comparison to its size. This shark's upper jaw has slender, pointy teeth, while the bottom row consists of much larger and smoother teeth Researchers estimated that the gray shark, part of the species named after Greenland, was born in the icy waters about 400 years ago and died only recently. This conclusion boosts the entire. The Greenland shark is one of the world's largest marine species, reaching lengths over 19 feet. And yet these fish, which prefer the deep, cold waters of the Arctic and North Atlantic oceans. Around the same time pilgrims were trying to make it on the colony of Jamestown, a young shark was swimming around the Arctic seas. This special female shark—born approximately 400 years ago—might be the world's oldest vertebrate, according to a new study published in the journal Science.. The ancient and mysterious Greenland shark is likely the world's oldest animal with a backbone Greenland sharks are by far the largest fish in the Arctic. They rival the Great white shark in length, if not its fear factor. Scientists have also puzzled over their life span and growth rates

Greenland Shark - Greenland Trave

The massive Greenland shark is said to be the world's oldest vertebrate at a possible age of 512. Greenland sharks grow about 1cm a year and have been known to live for hundreds of years Project summary. Old And Cold: Biology of the Greenland shark (Somniosus microcephalus)The elusive Greenland shark (Somniosus microcephalus) is an understudied and putatively important species in the Arctic.Recent studies suggest that the Greenland shark is among the longest living animals in the world, is highly migratory and an active top predator in the arctic ecosystem The Greenland shark prefers icy waters. They've been documented swimming in temperatures between 29 and 50 degrees Fahrenheit (-1.8 to 10 o C), in the Arctic and Northern Atlantic Oceans. Photo: Julius Nielson. Aging a Greenland shark proved tricky Greenland sharks have the longest known lifespan of all vertebrate species (estimated to be between 300-500 years), and the species is among the largest extant species of shark. As an adaptation to living at depth, it has a high concentration of trimethylamine N-oxide in its tissues, which causes the meat to be toxic The Greenland shark, one of two species of sleeper sharks, was the obvious suspect, she said, so they performed autopsies to see what they had been eating. That's when they found the polar bear bone

Greenland Shark Facts - Interesting Greenland Shark Facts

This is a 393-years old Greenland Shark that was located in the Arctic Ocean. It's been wandering the ocean since 1627. It is the oldest living vertebrate known on the planet. Photo by Julius Nielsen 512-Year-Old Greenland Shark In 2016, scientists documented the world's oldest living vertebrate: a Greenland shark that had been alive for 512 years, give or take 5 weeks. 2 networks. 17 premieres. 100+ hours of shark entertainment. Showcasing the ocean's greatest competitors in their natural habitat, the eighth annual SHARKFEST kicks off Sunday, July 19. The Greenland shark (Somniosus microcephalus), an iconic species of the Arctic Seas, grows slowly and reaches >500 centimeters (cm) in total length, suggesting a life span well beyond those of.

Greenland Shark Definition of Greenland Shark by Merriam

The Greenland shark has a life expectancy of at least 272 years, according to a study published Thursday in Science. If its findings are correct, that makes it the longest-living vertebrate animal. Science.org, Eye lens radiocarbon reveals centuries of longevity in the Greenland shark (Somniosus microcephalus), Aug. 12, 2016 Snopes, Did Researchers Discover a 512-Year-Old Shark? , Dec. 11, 201 Greenland shark is still targeted in small-scale artisanal in Iceland and fisheries Greenland. Artisanal fisheries target Greenland shark with hook and line, longline gear or gaffs, but is also taken in seal nets and cod traps it and Stehmann, (Ebert 2013). It is also a periodic bycatch of longline, trawl and gillnet fisheries in the coole The whale shark (Rhincodon typus) is a slow-moving, filter-feeding carpet shark and the largest known extant fish species.The largest confirmed individual had a length of 18.8 m (62 ft). The whale shark holds many records for size in the animal kingdom, most notably being by far the largest living nonmammalian vertebrate.It is the sole member of the genus Rhincodon and the only extant member. Two quick-thinking men on Newfoundland's northeast coast managed to save a Greenland shark from choking to death on a large piece of moose hide this past weekend

512-year-old Greenland shark may be the oldest living

Oldest shark teeth. The earliest shark-like teeth we have come from an Early Devonian (410-million-year-old) fossil belonging to an ancient fish called Doliodus problematicus. Described as the 'least shark-like shark', it is thought to have risen from within a group of fish known as acanthodians or spiny sharks In accordance with previous work on Greenland sharks, no size/age-related accumulation was observed. Differences seen in concentrations were instead assumed to be a reflection of different feeding habits among the individuals. Phenolic compounds were only formed/retained in trace amounts in the Greenland shark The Greenland shark (Somniosus microcephalus) is the main bycatch species in established and exploratory inshore longline fisheries for Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) on the east coast of Baffin Island, Canada.Bycatch and entanglement in longline gear has at times been substantial and post-release survival is questionable when Greenland sharks are released with trailing.

 • ประตูกระจกบานเลื่อน รางบน ราคา.
 • Factory reset รูปหายไหม.
 • แนวทางการเล่น wanderer ro.
 • ภาวะสมองเสื่อมในผู้ สูงอายุ pdf.
 • นิสัยที่ผู้หญิงชอบ.
 • หนังเครื่องบินรบสงครามโลก.
 • นาฬิกา จับเวลา จอ ใหญ่ ออนไลน์.
 • อามีน แปลว่า.
 • นักร้องไทยชาย.
 • โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง pdf.
 • สภาวะจิต หมาย ถึง.
 • Bullae คือ.
 • การ์ตูนลิง.
 • ชาวไทยเชื้อสายอเมริกัน.
 • เมนูปลากระเบน.
 • บูร่า ลูกเบจิต้า.
 • เทพ ดาวอังคาร.
 • Rat อ่านว่า.
 • สมัคร netflix รายวัน.
 • เมล็ดแฟลกซ์ ผล ข้าง เคียง.
 • เที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ Pantip.
 • BLACKHEAD เพลง.
 • Skincare ผิวผสม.
 • วิธีลบเพื่อนในเฟสแบบถาวร.
 • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ tot.
 • ธีมไลน์ NCT.
 • กำจัด ด้วงกุหลาบ แบบ อินทรีย์.
 • เบ ด นิมมาน.
 • เที่ยวจีน พฤษภาคม Pantip.
 • ปีมะโรง อายุ 2563.
 • หน่วย ราชการในพระองค์ 904 ศาลา ยา.
 • Chicago Med Season 5 Pantip.
 • ขันเงิน ขันทอง.
 • เครื่องเล่น mp4 Pantip.
 • รถเปิดประทุน 4 ที่นั่ง pantip.
 • การ ร่าย รำ ของเกอิชา.
 • FrediSaalAnimations.
 • Birdie Golf คือ.
 • วิธีปลูกมะเขือเทศเชอรี่.
 • บ้าน น็อค ดาวน์ ราคาถูกบุรีรัมย์.
 • เกณฑ์การให้คะแนนขบวนพาเหรด กองเชียร์.